Veel organisaties kiezen ervoor om de interne audits uit te besteden. Met name om reden dat men het lastig vindt om er intern goed inhoud aan te geven. OKAM kan u het auditeren van ISO 9001,
ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 en VCA uit handen nemen.

Waarom auditeren?

U wilt dat uw managementsysteem niet alleen goed blijft functioneren maar ook daadwerkelijk helpt om continu te verbeteren. Het instrument om een managementsysteem “levend” te houden is de interne audit.

Tijdens de interne audit kijken we of uw managementsysteem functioneert en up-to-date is. Werken uw medewerkers conform hetgeen met elkaar is overeengekomen en vastgelegd. Of is de werkwijze in de praktijk gewijzigd en is het managementsysteem niet aangepast. Belangrijk, zijn er verbeteringen mogelijk? Kan het nog slimmer? Daar doen we het voor: Samen verbeteren.

Hoe auditeren?

Waarderend auditeren kan een enorme stimulans zijn voor verbetering en optimalisatie. Daar zijn wel enkele voorwaarden bij van kracht. Doorgaans verrichten medewerkers die bekend zijn met systeem de interne audits. Uw eigen audit-team. Vaak vindt men auditeren lastig en ziet men ertegenop. De uitkomsten van de audits vallen tegen. Verbeterkansen komen niet boven water. Dat kan anders! Een andere insteek, positief en waarderend in een open audit-gesprek. Benieuwd? Wij vertellen u er graag meer over.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • De audits voor u uitvoeren (auditgesprek, rapportage, terugkoppeling) *
  • Binnen de organisatie een audit-team opzetten en begeleiden *
  • Assisteren bij de interne audits *

* ook mogelijk met of op basis van de strippenkaart

Maak het u gemakkelijk en besteedt het auditeren uit. Bespreek de mogelijkheden van uitbesteden of assisteren met ons!’