De MVO-Wijzer

Wat houdt De MVO-Wijzer in?

De MVO-Wijzer het MVO keurmerk voor het MKB, een praktische methode om uw MVO inspanningen aantoonbaar te maken, is een initiatief van stichting De MVO-Wijzer.
De internationale ISO 26000 ‘richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’ is als norm ontwikkeld om organisaties hierin te ondersteunen. De MVO-Wijzer heeft deze richtlijn vertaald voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is een pragmatisch instrument waarmee u een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/ of een MVO-certificering kunt uitvoeren. Dit stelt uw organisatie in staat om de MVO ambitie, doelstellingen en resultaten inzichtelijk te krijgen en aantoonbaar te maken.

De MVO-Wijzer verklaring

Nulmeting

De eerste stap en toepassing is de MVO-nulmeting. Voordat u start, wilt u weten waar uw organisatie staat op het gebied van MVO. Samen met ons vult u de digitale MVO-Nulmeting in. De gegevens worden automatisch verwerkt. U ontvangt per e-mail de rapportage. Deze kunt u aanvullen met uw eigen projectinformatie.

Projectplan opstellen en implementeren

U gaat een concreet projectplan met acties opstellen (wie gaat wat en wanneer uitvoeren) voor die zaken uit de MVO thema’s die nog onvoldoende uitgewerkt zijn of binnen de organisatie leven. Met het opgestelde projectplan gaat uw organisatie aan de slag om MVO nader in te vullen.

Zelfevaluatie uitvoeren

Na de implementatie van uw MVO-projectplan kunt u zichzelf toetsen door het uitvoeren van een MVO-Zelfevaluatie. Dit is de vervolgstap en tweede toepassing. Een belangrijke groep stakeholders, uw personeel, beoordeelt via een internetapplicatie, ‘Hoe MVO de organisatie is’. Door het beantwoorden van stellingen geven zij een oordeel over de huidige stand van zaken van MVO binnen de eigen organisatie.

Beoordeling door partner van De MVO-Wijzer

De resultaten worden door een onafhankelijke partij beoordeeld aan de hand van een vastgesteld beoordelingskader. Bij een ‘goed’ resultaat, voldoende punten op de MVO thema’s, ontvangt de organisatie de ‘MVO-Wijzer verklaring’. Laagdrempelig en onafhankelijk. De MVO-Zelfevaluatie is hiermee afgesloten.

Certificatie

Het is mogelijk, als derde toepassing, aansluitend te kiezen voor certificering. Dit is een optie, geen eis.
De certificatie-audit voert een door de stichting De MVO-Wijzer geaccrediteerde instelling uit.

OKAM is als partner van De MVO-Wijzer gerechtigd om u te begeleiden, de zelfverklaring te beoordelen, en De MVO-Wijzer verklaring af te geven.

 

Het model van De MVO-Wijzer bevat negen MVO thema’s:mvo-wijzer model

 

 • gedragscode
 • wet- en regelgeving
 • goed bestuur
 • personeelsbeleid
 • klantenbeleid
 • omgevingsbeleid
 • ketenbeleid
 • milieubeleid
 • communicatie

 

De mogelijkheden van De MVO-Wijzer:mvo-wijzer mogelijkheden

 

 • nulmeting
 • zelfverklaring
 • certificering
 • stakeholders-evaluatie

 

Voordelen

 • aantoonbaarheid:
  • verklaring De MVO-Wijzer
  • certificaat De MVO-Wijzer
 • imago versterking voor uw organisatie
 • commercieel voordeel bij aanbestedingen

      

De MVO-Wijzer het MVO keurmerk

Verklaring / Certificatie

De MVO-Wijzer het MVO keurmerk voor het MKB
OKAM partner van De MVO-Wijzer het MVO keurmerk voor het MKB

Partner van De MVO-Wijzer

Stichting De MVO-Wijzer stelt zich ten doel het bevorderen van de kennis over MVO in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Daarnaast ontwikkelt zij instrumenten, zoals De MVO-Wijzer, die het MKB ondersteunt bij de implementatie van hun MVO-beleid.