MILIEUMANAGEMENT

Het belang van milieumanagement

Meer en meer zien we de vraag naar aantoonbare milieuzorg ontstaan. Bij aanbestedingen komt de vraag aan de orde of u gecertificeerd bent voor ISO 14001 of aantoonbaar voldoet aan deze norm voor milieumanagement. Ook in diverse ketens komt dit boven drijven.
Gezien de aandacht voor MVO komt dit niet uit de lucht vallen en is dit een logische ontwikkeling.

Op welke wijze passen we ISO 14001 toe?

Leeft bij u de vraag: hoe ga ik hiermee om? Gaan wij op voor certificatie of kunnen we volstaan met het invoeren van milieumanagement? De milieuaspecten in kaart brengen en beheersmaatregelen bepalen. Welke wet- en regelgeving is van toepassing. Wij maken u graag wegwijs en stippelen voor uw organisatie een begaanbare route uit. Samen geven we vorm aan een praktisch milieumanagementsysteem voor uw organisatie. 

De voordelen  van milieumanagement conform ISO 14001

  • marktvergroting (aanbestedingen)
  • voldoen aan wet- en regelgeving
  • beheersing milieurisico’s
  • reductie milieubelasting
  • vermindering kosten afvalstromen
  • besparing energieverbruik
  • besparing grondstoffen en materialen
  • positieve invloed op milieuvergunningentraject
  • imago versterking