MVO Prestatieladder

Wat houdt MVO Prestatieladder in?

MVO Prestatieladder is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor de maatschappij willen integreren in hun bedrijfsvoering. Het maakt uw ambitie, inspanningen en de MVO prestaties aantoonbaar en transparant. U geeft hiermee naar uw klanten en andere belanghebbenden een duidelijk signaal dat u het maatschappelijk welzijn echt serieus neemt.

Kompas om de weg te vinden en ladder om te stijgen

De MVO-prestatieladder is in feite het kompas om uw eigen weg te vinden in het oerwoud aan maatschappelijke thema’s. Het maakt u duidelijk waar u zich in eerste instantie op moet richten. Via een ingroeimodel, zet u uw eerste stappen om te groeien. U gaat uw eerste MVO uitdagingen aantoonbaar maken.
Een ladder? Ja, u gaat klimmen. U bepaalt zelf hoe hoog u wilt klimmen op de MVO Prestatieladder. Hoe hoger u durft en kunt gaan, hoe meer het uw organisatie en belanghebbenden uiteindelijk oplevert.

De MVO prestatieladder heeft vijf niveaus. Om op de ladder te kunnen stijgen, moet uw organisatie scoren op de MVO indicatoren. Aan de hand van de indicatoren is te bepalen of uw organisatie voldoende rekening houdt met de drie P’s: People, Planet en Profit. Een MVO prestatieladder certificaat maakt duurzame ontwikkeling binnen uw organisatie concreet en transparant aantoonbaar.

De niveaus van de MVO Prestatieladder

mvo-prestatieladder niveausDe MVO prestatieladder kent 2  opstap-niveaus. Uiteindelijk dient u binnen 2 jaar niveau 3 te bereiken. Dit is het niveau dat staat voor het algemeen haalbare in een branche.
De MVO prestatieladder niveau 3 is 3 jaar geldig. Binnen deze periode is hercertificatie nodig om het certificaat te kunnen blijven voeren. Evenals bij de ISO normen voert de certificerende instelling jaarlijks een tussentijds onderzoek uit.
 

Doel MVO Prestatieladder

  • bevorderen van het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • permanent zoeken naar nieuwe mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven
  • planmatig uitvoeren van maatregelen om duurzaamheid gericht op People Planet Profit te bevorderen en de ambitie waar te maken
  • verworven kennis op het gebied van MVO transparant te delen in de keten
  • samenwerking met collega bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke instanties en overheden om winst te boeken op het terrein van duurzaamheid 

Aansluiting MVO Prestatieladder bij ISO

Het mooie is dat de MVO-prestatieladder naadloos aansluit op ISO 9001, OHSAS 18001 en ISO 14001. Integratie met een bestaand (integraal) managementsysteem ligt voor de hand. Sterker nog, integratie in uw KAM-managementsysteem is voorwaarde om de hoogste trede te kunnen bereiken.
Niet zo verwonderlijk, de MVO Prestatieladder is als managementsysteem gebaseerd op ISO 26000 de internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voordelen certificaat MVO Prestatieladder

  • Procesverbetering: De MVO prestatieladder stimuleert uw organisatie om aantoonbaar efficiënter en innovatiever te opereren. Met als gevolg: minder energie en grondstoffengebruik en besparing op kosten.
  • Positief imago: Het MVO prestatieladder certificaat levert uw organisatie een nog beter imago op. Het belang van duurzaam ondernemen neemt toe. De maatschappij verwacht dat organisaties hier op een concrete wijze en transparant mee bezig zijn. Het certificaat vergemakkelijkt de communicatie over uw MVO doelstellingen en resultaten.
  • Pluspunt bij aanbestedingen: Certificering voor de MVO prestatieladder is ook commercieel interessant. Bij aanbestedingen stelt de opdrachtgever meer en meer de vraag naar aantoonbaar maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Met het MVO Prestatieladder certificaat toont u dit klip en klaar aan.

MVO certificatie

Corporate Social Responsibility

Foundation FSR

De Foundation Sustained Responsibility is opgericht om het Centraal College van Deskundigen dat zich richt op de opzet, ontwikkeling en het onderhoud van de MVO Prestatieladder te faciliteren. De Foundation is de juridische eigenaar van de MVO Prestatieladder en beheert copyright van deze norm door middel van gebruikersovereenkomsten. Zij draagt zorg voor secretariële ondersteuning, sluit licentieovereenkomsten met geregistreerde Certificatie instellingen en draagt bij aan de algemene belangenbehartiging van MVO wereldwijd.