MVO 2ACT verklaring

Wat houdt de MVO 2ACT verklaring?

MVO 2ACT is de door OKAM ontwikkelde methode om MVO aantoonbaar te maken. Wij begeleiden u met het uitwerken van uw ambitie. Samen met u bepalen wij de MVO-aspecten voor uw organisatie en vertalen uw ambitie in doelstellingen en acties.  Na implementatie van het MVO-plan beoordelen wij de resultaten en ontvangt u een verklaring van OKAM die aantoont dat u MVO in uw bedrijfsvoering integreert en laat beoordelen. Jaarlijks laat u uw geactualiseerde MVO-plan beoordelen en krijgt u een ondertekende verklaring.

De 9 MVO thema’s

MVO 9 thema-s

De MVO 2ACT stappen

 • bepalen van uw ambitie
 • nulmeting MVO
 • vaststellen van de MVO-aspecten voor uw organisatie
 • opstellen MVO actieplan (doelstellingen met acties)
 • implementeren
 • zelfevaluatie en beoordeling
 • uitreiken verklaring
 • jaarlijks beoordeling en vernieuwde verklaring

Voordelen MVO 2ACT

 • pragmatische methode

  • ontworpen voor kleine MKB bedrijven ( < 10 fte )
  • ook geschikt voor eenmanszaken ( ZP, ZZP )

 • beperkte kosten

  • uitgangspunt zelfwerkzaamheid onder begeleiding
  • vaste prijs

 • aantoonbaarheid MVO

  • getekende verklaring (uitgifte OKAM)
  • imago versterkend 
  • pluspunt bij aanbestedingen

 

 

 

MVO 2ACT

MVO 2ACT Verklaring
beoordeelde verklaring