OKAM adviesbureau ISO en VCA certificeringen Beeldmerk OKAM adviesbureau

Als adviesbureau voor kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement staan wij voor u klaar om concrete resultaten te boeken. Of het nu gaat om advies, het opzetten en implementeren van managementsystemen, onderhoud en modernisering, auditeren of begeleiden bij certificering of her-certificering. Wij gaan voor uw succes, aantoonbaar beter!

Ons dienstenpakket:

Adviseren & Coachen

Nulmeting – Quickscan

Opzetten & Implementeren

Onderhouden of Assisteren

Auditprogramma uitvoeren

Moderniseren ISO/VCA

Onze expertises

ISO 9001

KWALITEITSMANAGEMENT

ISO 9001 beschrijft wat uw organisatie nodig heeft aan managementtechnieken om aantoonbaar te zorgen dat u een goed product en/of dienst kunt leveren en kunt voldoen aan de wensen en eisen van de klant. Hierbij is procesbeheersing een vereiste en continu verbeteren een speerpunt.

ISO 14001

MILIEUMANAGEMENT

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. Hoewel: het milieu kunnen we niet managen, de organisatie wel. En zodanig dat het rendement van de organisatie verbetert en de impact op het milieu zo min mogelijk belastend is. Niet voor niets dus milieumanagement en dat aantoonbaar.

ISO 27001

INFORMATIEBEVEILIGING

ISO 27001 is gericht op bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van de bedrijfskritische informatie in een organisatie.
Het informatiebeveiligings-managementsysteem legt de focus op organisatorische maatregelen en geeft uw klanten extra vertrouwen.

ISO 45001

VEILIG & GEZOND WERKEN

ISO 45001 richt zich op het beheersen van de arbeidsrisico’s en continu verbeteren van zaken op het gebied van veilig en gezond werken binnen de organisatie. ISO 45001 is de opvolger van OHSAS 18001.

VCA* en VCA**

VEILIG & GEZOND WERKEN

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om uw organisatie veiliger te laten werken en ongevallen te voorkomen. VCA is een geaccepteerde accreditatie voor Nederland en België.

MVO

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maak uw ambitie, inspanningen en de MVO-prestaties aantoonbaar en transparant. U geeft hiermee naar uw klanten en andere belanghebbenden een duidelijk signaal dat u het maatschappelijk welzijn serieus neemt.

Herkenbaar?
Aan de slag!

Kwaliteitsmanagementsysteem, Milieumanagementsysteem, VGM-systeem (veiligheid-gezondheid-milieu), informatiebeveiliging en MVO. Kunt u er voordeel mee behalen of is het een verplicht nummer? Denkt u bij ISO-managementsystemen nog aan bureaucratie, een papieren tijger? Twijfelt u? Ziet u door de bomen het bos niet meer? U bent druk en mist de tijd om het goed op te pakken?

Tijd voor goed advies! Wij adviseren u. Gaat u er mee aan de slag? Dan helpen wij u graag met onze doeltreffende en heldere aanpak, gecombineerd met effectieve tools. Dit doen wij doelgericht, aansluitend bij uw bedrijfsvoering, met blijvend resultaat. Het levert u een nog betere bedrijfsvoering en kostenbesparing op.

Een uitdaging? Jazeker; die uitdaging gaan wij met u aan en maakt OKAM samen met u waar. Toegevoegde waarde met een integraal managementsysteem. Continu verbeteren met PDCA – Plan Do Check Act. Ook voor u.

Tijd voor aantoonbaar maken van continu verbeteren binnen uw bedrijfsvoering;
maak nu een afspraak!