KWALITEIT

Kwaliteitsmanagement 
Informatiebeveiliging

 • ISO 9001
 • ISO 27001
 • Procesoptimalisatie

 Lees meer over kwaliteit 

ARBO

ARBO-management
veiligheidsmanagement
   

 • VCA
 • ISO 45001
 • RI&E

 Lees meer over arbo-vca 

Milieu

Milieu-management
   

 • ISO 14001
 • CO2 Prestatieladder
 • Milieubarometer 

 Lees meer over milieu

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

 • MVO Prestatieladder
 • De MVO-Wijzer
 • MVO Zelfverklaring

 Lees meer over mvo  

De website zijn wij geheel aan het vernieuwen. Onze webdesigner is druk bezig.
Medio maart verwachten wij de nieuwe site te kunnen publiceren.

Herkenbaar?
Aan de slag!

Kwaliteit ARBO Milieu (KAM), kunt u er voordeel mee behalen of is het een verplicht nummer?  Moet ISO  … ?  Denkt u aan bureaucratie, een papieren tijger?  Twijfelt u?  Ziet u door de bomen het bos niet meer? U bent druk en mist de tijd om het goed op te pakken?

Tijd voor goed advies. Wij adviseren.  Gaat u er mee aan de slag? Dan helpen wij u graag met onze doeltreffende en heldere aanpak, gecombineerd met effectieve tools.
Doelgericht, aansluitend bij uw bedrijfsvoering, met blijvend resultaat. Het levert u een nog betere bedrijfsvoering en kostenbesparing op.

Een uitdaging? Jazeker, die uitdaging gaan we aan en maakt OKAM
samen met u waar. Toegevoegde waarde met een integraal managementsysteem. 
Continu verbeteren met PDCA – Plan Do Check Act. Ook voor u?   

bel of mail ons om uit te dagen
Onze website wordt in november geheel vernieuwd!

Helderheid in bedrijfsvoering 
Grip op Kwaliteit Arbo Milieu 

Organisaties die willen verbeteren, certificatie wensen, of ondersteuning willen op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbomanagement, milieumanagement of aantoonbaar MVO, helpen wij.

Dit doen wij pragmatisch. Managementsystemen zonder dikke handboeken, overbodige procedures en andere ballast. Helder en transparant. Doeltreffend, met als uitgangspunt uw organisatie en uw medewerkers.
Samen werken aan continu verbeteren met resultaat. U kunt zich volop richten op ondernemen, wij ontzorgen u graag en geven u grip op KAM.

Benieuwd? Neem contact op om te sparren. Of maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. U zorgt voor de koffie. Wij van OKAM  brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen en mogelijkheden voor uw organisatie.

neem nu contact met ons op

Wat wij doen:

 • Kwaliteit Arbo Milieu (KAM) management
  opzetten en implementeren van kwaliteitsmanagement arbomanagement milieumanagement
  moderniseren van bestaande managementsystemen
 • Onderhoud KAM managementsystemen
  ondersteuning en coaching, ook in abonnementsvorm
 • Certificering ISO
  begeleiden bij certificeren voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 45001 (arbo),
  VCA (veiligheid)
 • MVO
  aantoonbaar maken van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Procesoptimalisatie
  administratieve processen analyseren, optimaliseren en visualiseren     .

Resultaat:

 • wij maken uw organisatie certificeerbaar
 • wij brengen uw bedrijfsprocessen helder in kaart
 • wij stimuleren u met continu verbeteren grenzen te verleggen
 • wij zorgen voor de juiste tools voor uw organisatie
 • wij besparen u tijd in uitvoering en onderhoud
 • wij ontzorgen u bij ISO en VCA  certificering, hercertificering en audits
 • wij maken uw MVO ambitie aantoonbaar

samenwerken aan resultaat - OKAM advies opzet implementatie ondersteuning onderhoud ISO VCA MVOOKAM advies opzet implementatie ondersteuning onderhoud ISO VCA MVO