Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) is een ontwikkeling die doorgaat en niet meer weg te denken is. Verantwoordelijkheid nemen, rentmeesterschap, zorgdragen voor generaties na ons. Zo maar wat begrippen die boven komen drijven bij MVO.

Doet u al aan MVO?

Ongetwijfeld zult u al zaken oppakken. Doet u dit gestructureerd en aantoonbaar? In ketens vragen steeds meer opdrachtgevers aan u als leverancier of u een MVO-beleid hebt. Vervolgens is de vraag op welke wijze u hieraan uitvoering geeft. Bij aanbestedingen is dit meer en meer een selectiefactor.
Wij helpen u met het aantoonbaar maken van uw MVO-ambitie en uitvoering.

Opties:

  • MVO-zelfverklaring gebaseerd op ISO 26000
  • MVO-zelfverklaring met onderbouwing conform NPR 9026 (publicatie bij de NEN)
  • MVO-verklaring van De MVO-Wijzer (certificaat zelfverklaring stichting De MVO-Wijzer door OKAM)
  • MVO-certificaat De MVO-Wijzer (certificering De MVO-Wijzer conform ISO 26000)
  • MVO Prestatieladder; certificering MVO-managementsysteem gebaseerd op ISO 26000 door geaccrediteerde certificerende instelling.

Voordelen aantoonbaar MVO

  • Procesverbetering: Stimulering aantoonbaar efficiënter en innovatiever te opereren
  • Kostenbesparing: Als gevolg van procesverbetering minder energie en grondstoffengebruik en besparing op overige bedrijfskosten
  • Positief imago: Het MVO-certificaat levert uw organisatie een nog beter imago op. Het belang van duurzaam ondernemen neemt toe. De maatschappij verwacht dat organisaties hier op een concrete wijze en transparant mee bezig zijn. Het certificaat vergemakkelijkt de communicatie over uw MVO-doelstellingen en resultaten.
  • Pluspunt bij aanbestedingen: Certificering voor MVO is ook commercieel interessant. Bij aanbestedingen stelt de opdrachtgever meer en meer de vraag naar aantoonbaar maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Met het MVO-certificaat toont u dit klip en klaar aan.
Meer weten? Wij vertellen u graag meer; neem nu contact op!