ISO 45001 richt zich op het beheersen van de arbeidsrisico’s en continu verbeteren van zaken op het gebied van veilig en gezond werken binnen de organisatie. Hiermee maakt u duidelijk dat uw organisatie voldoet aan internationale wet- en regelgeving.

Wat houdt ISO 45001 in?

ISO 45001 richt zich op het beheersen van de arbeidsrisico’s en continu verbeteren van zaken op het gebied van veilig en gezond werken binnen de organisatie. Hiermee maakt u duidelijk dat uw organisatie voldoet aan internationale wet- en regelgeving. Ook hier is de PDCA-cyclus van toepassing: Plan-Do-Check-Act. De norm vereist op dit gebied een goed beleid. Vandaar uit dient de organisatie de gevarenidentificatie, de risico-evaluatie en de risicobeheersing in te vullen. Maatregelen vaststellen en uitvoeren, resultaat evalueren en nemen van corrigerende en zo mogelijk preventieve maatregelen.

Het management beoordeelt het systeem periodiek in een management-review en stuurt op basis hiervan bij. Uiteindelijk gaat het bij ISO 45001, Veiligheid- en gezondheidsmanagement, om het voorkomen van ongevallen en het verbeteren van ‘veilig en gezond werken’ resulterend in een verbetering van de verzuimprestaties.

Voor wie?

ISO 45001 certificering is interessant voor de volgende organisaties:

 1. Organisaties die een internationaal erkend managementsysteem voor veiligheid en gezondheid willen implementeren om de risico’s voor medewerkers en derden te beheersen en tot een minimum te beperken;
 2. Organisaties die aan alle (intern)nationale wettelijke vereisten en verplichtingen willen voldoen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 3. Organisaties die systematisch veiligheids- en gezondheidsrisico’s willen inventariseren en evalueren om continu te verbeteren.

 

ISO 45001 versus VCA

ISO 45001 is een compleet veiligheidsmanagementsysteem. De VCA, gebaseerd op een checklist, is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren. ISO 45001 is voor elke organisatie van toepassing. Werkwijze implementatie VCA is een opsomming van concrete vragen en concrete voorwaarden, waar men al of niet aan voldoet. Het is ja of nee, tussenoplossingen bestaan er niet. ISO 45001 interpreteren we en passen we bedrijfsspecifiek aan. VCA is een geaccepteerde accreditatie voor Nederland en België. ISO 45001 daarentegen is internationaal erkend.

Daarnaast zien we ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de schoonmaakbranche, dat opdrachtgevers naast VCA-gediplomeerde werknemers een VCA-certificaat op bedrijfsniveau eisen.

Voordelen ISO 45001

 • Systematische benadering veilig en gezond werken
 • Integraal op te nemen binnen bestaande ISO-managementsysteem
 • Continu verbeteren
 • Borging communicatie veilig en gezond werken
 • Inzicht in en aantoonbaarheid van ARBO-verplichtingen
 • Verminderen (kosten) arbeidsongevallen en arbeid gerelateerd ziekteverzuim
 • Imago (MVO)
 • Internationaal certificaat veilig werken
Tijd voor aantoonbaar maken van veilig en gezond werken in uw organisatie; maak nu een afspraak!