ISO 45001 arbomanagement

Wat houdt ISO 45001 in?


Wat ISO 9001 is voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement, wil ISO 45001 zijn voor veiligheid.
Inmiddels is de eerste veiligheidsmanagementnorm OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’ omgevormd tot ISO 45001. Een integratie met de ISO managementsystemen is nu een feit.

ISO 45001 richt zich op het beheersen van de arbeidsrisico’s en continu verbeteren van de performance van de organisatie. Gezond en veilig werken. Ook hier is de PDCA cyclus van toepassing: Plan-Do-Check-Act. De norm vereist op dit gebied een goed beleid. Vandaar uit dient de organisatie de gevarenidentificatie, de risico-evaluatie en de risicobeheersing in te vullen. Maatregelen vaststellen en uitvoeren, resultaat evalueren en nemen van corrigerende en zo mogelijk preventieve maatregelen. Het management beoordeelt het systeem periodiek in een management-review en stuurt op basis hiervan bij.

ISO 45001 versus VCA

ISO 45001 is een compleet veiligheidsmanagementsysteem. De VCA, gebaseerd op een checklist, is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden met een verhoogd risico uitvoeren. ISO 45001 is voor elke organisatie van toepassing. Werkwijze implementatie VCA is een opsomming van concrete vragen en concrete voorwaarden, waar men al of niet aan voldoet. Het is ja of nee, tussenoplossingen bestaan er niet. ISO 45001 interpreteren we en passen we bedrijfsspecifiek aan. 
VCA is een geaccepteerde accreditatie voor Nederland en België. ISO 45001 is internationaal erkend.

ISO 45001

ohsas 18001