Adviseren

Adviseren kwaliteitsmanagement arbomanagement milieumanagement VCA MVO


Wilt u?
  • op het gebied van Kwaliteit, Arbo, Milieu ( KAM ) aantoonbaar stappen zetten
  • de kwaliteit van uw producten en/of dienstverlening structureel verbeteren
  • de veiligheidssituatie en gezondheid van uw medewerkers verbeteren
  • milieubewust ondernemen
  • maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • certificeren, dan maken wij u wegwijs en bieden u een duidelijk pad
  • feedback of sparren, dan zijn wij uw klankbord

Of is het juist uw klant of  potentiële opdrachtgever die hier om vraagt?

Of u het nu wilt of uw opdrachtgever. Of u een certificaat wilt behalen, behouden of onderhouden. Wij kunnen u in al deze gevallen adviseren, begeleiden en ondersteunen.

Bovendien: iedereen heeft behoefte aan feedback. Aanvulling, opbouwende kritiek, een objectieve kijk. In veel kleinere organisaties is de KAM functie een deeltijdfunctie. Een functie die veelal naast de eigenlijke functie wordt bekleed. Dan is het nuttig om terug te kunnen vallen op een vakspecialist.


Kennismaking

Aarzel niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij maken graag met u kennis.