ISO 27001 informatiebeveiliging

Wat houdt ISO 27001 informatiebeveiliging in?

De toepassing van ISO27001 leidt tot veiligheid van informatie. Vertrouwelijke gegevens, klantgegevens, wachtwoorden, uw eigen strategische informatie of gegevens vallende onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals gegevens van medewerkers, mogen niet op verkeerde plekken terecht komen c.q. in verkeerde handen vallen. ISO27001 helpt problemen te voorkomen.

ISO 27001 handen en voeten geven

ISO 27001 is gericht op bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en de beschikbaarheid van de bedrijfskritische informatie in een organisatie. Bescherming bereiken we door potentiële problemen te achterhalen die kunnen gebeuren met de informatie (risicobeoordeling). Vervolgens bepalen we wat de organisatie kan doen om de risico’s te voorkomen of in ieder geval beheersbaar te houden.

De maatregelen die we in het kader van ISO 27001 treffen, bestaan veelal in de vorm van beleid, procedures en technische implementaties (software en apparatuur).
Opmerkelijk is dat in de meeste gevallen bedrijven hard- en software hebben geregeld, maar deze niet optimaal inzetten en gebruiken. Dat geeft onveilige situaties. 
ISO 27001 richt zich om die reden met name op organisatorische maatregelen.

Voordelen van ISO 27001

  • Voldoen aan juridische vereisten – de norm geeft een uitstekend kader om aantoonbaar invulling te geven aan de eisen uit wet- en regelgeving, contractuele vereisten in relatie tot informatiebeveiliging.
  • Marketingvoordeel behalen– u heeft een pré indien uw organisatie gecertificeerd is voor informatiebeveiliging. In bepaalde branches en binnen ketens is dit een license-to-operate aan het worden.
  • Lagere kosten – ISO 27001 is gericht op het voorkomen van beveiligingsincidenten; elk incident, groot of klein, kost geld.