De nulmeting is een onderdeel van onze standaard project-aanpak die wij fixed-price uitvoeren.
Wilt u zonder de intentie om te certificeren eens kijken hoe uw bedrijfsvoering zich verhoudt met b.v. ISO 9001 kwaliteitsmanagement? Ook dat kan. Wij voeren de nulmeting dan uit als een quickscan.

Helder beeld met Nulmeting/Quickscan

Met behulp van de nulmeting krijgt u een goed beeld waar uw organisatie staat ten opzichte van het gewenste ISO-managementsysteem. De nulmeting geeft aan waar nog verbeteringen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de norm(en). Op basis van deze gegevens kunnen wij u een prijsindicatie en een globale planning verstrekken.
De nulmeting omvat een enquête en korte interviews op locatie. De resultaten worden u aangeboden in een rapport. Onze bevindingen bespreken wij vervolgens met u.

U krijgt

  • Analyse enquête
  • Bevindingen met aanbevelingen
  • Conclusie met speerpunten
  • Globaal plan van aanpak
Benieuwd waar u staat? Contacteer ons voor info over de mogelijkheden van een nulmeting of Quickscan !