VCA - VGM Checklist Aannemers

Wat houdt VCA in?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om uw organisatie  veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Een checklist? Ja, maar meer dan dat.  Het is een uitgekiend programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op veilig werken. Het certificaat toont aan dat het bedrijf een werkend VGM-beheersysteem heeft. Steeds meer opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat verplicht.

Voor wie?

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om bouw-, constructie-, installatie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en rondom installaties. VCA-certificatie is een must in de volgende branches:

  • Bouwsector
  • Installatiesector
  • Industrie
  • Weg- en waterbouw
  • Petrochemie en offshore

Certificatie niveaus

Er zijn drie certificatieniveaus:

  • VCA * – gericht op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.
  • VCA ** – de focus ligt op directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, alsmede op de VGM-structuur (beleid, organisatie en verbetermanagement).
  • VCA Petrochemie – aanvullend op VCA ** met specifieke eisen voor de petrochemie.

VCA ** is doorgaans vereist voor het uitvoeren van projecten in samenwerking met meerdere partijen en/of onderaannemers waarbij aansturing aan de orde is.

 

VCA

Safety at work concept. Word cloud illustration.
Safety gear