ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

Wat houdt ISO 9001 kwaliteitsmanagent in?

ISO 9001 is een managementsysteem. Een systeem, dat een verzameling instrumenten beschrijft, die minimaal nodig is om uw organisatie goed te besturen.

ISO 9001 beschrijft wat uw organisatie nodig heeft aan managementtechnieken om te zorgen dat u een goed product en/of dienst kunt leveren en kunt voldoen aan de wensen en eisen van de klant.
Heel ingewikkeld is ISO 9001 niet. Het beschrijft niet hoe u moet werken of wat u moet doen, maar welke managementtechnieken u minimaal dient toe te passen.  Het draait bij ISO 9001 eerst om het besturen van een organisatie en daarna om de uitvoering.

De ISO norm en bijbehorend certificaat heeft een imago van procedures, eisen, en dikke handboeken. Kortom: bureaucratie. Men blijft steken in het uitvoerig beschrijven van de werkzaamheden. Dat hoeft dus niet. Geen dikke handboeken en bureaucratie. Concentreer u op het goed besturen van uw bedrijfsprocessen. Wij ontwikkelen een kwaliteitssysteem altijd vanuit uw organisatie en niet vanuit de norm. Zo krijgt u een praktisch werkend managementsysteem.


Praktische zaken ISO 9001 certificering: 

 1.  Er hoeft niet beschreven te worden hoe handelingen worden verricht, maar wat er gebeurt. Hoe dat precies gebeurt, is het vakmanschap van de medewerkers en hoeft niet per definitie te worden beschreven.
 2. U heeft leveranciers. Het is verstandig de voor uw organisatie cruciale leveranciers goed te managen. Zij zijn belang voor uw bedrijfsproces.  Leveranciersbeoordeling is geen moeten vanuit ISO maar in uw eigen belang.
 3. Klanttevredenheid hoeft niet gemeten te worden via enquêtes. Bij voorkeur niet. Gebruik een “natuurlijk” moment  zoals een oplevering of een verkoopbezoek.
 4. Procesbeschrijvingen zijn niet verplicht. Wel handig om inzicht te verkrijgen en helderheid te bieden in de organisatie. Houdt ze beperkt van omvang. Maak ze niet onnodig gedetailleerd.
 5. Kwaliteitsmanagement is meestal een deeltijdfunctie. Bij een productiebedrijf van 50 medewerkers  een dag tot anderhalve dag per week. Zijn taak is meten, analyseren en adviseren. Verder is iedereen continu bezig met kwaliteit. Simpel, het is een onderdeel van ieders werk.


Oorsprong ISO 9001 als standaard norm


In de eerste helft van de vorige eeuw, bestond kwaliteitsmanagement uit het inspecteren van de eindproducten. Sindsdien is er veel veranderd. Kwaliteitsmanagementsystemen zijn voortgekomen uit de behoeften van organisaties om zicht te krijgen op hun bedrijfsprocessen en deze te kunnen verbeteren. De eerste systemen zijn dan ook bedrijfsspecifiek ontwikkeld. Helaas alleen geschikt voor die betreffende organisatie. Er ontstond een diversiteit aan kwaliteitsmanagementsystemen.
Gaandeweg ontstond de behoefte om een uniform model te ontwerpen. Een model dat onderling vergelijk mogelijk maakt. Een kwaliteitsmanagementsysteem dat internationaal erkend zou worden. De International Organization for Standardisation (ISO) ontwierp de ISO 9000 serie. De bekendste uit deze serie is de ISO 9001.

Ook dit soort normen ontwikkelen zich volgens het principe van voortschrijdend inzicht. De voorgaande versies waren gericht op de implementatie van bepaalde taken in een organisatie. Vervolgens ook gericht op de beheersing van processen, klanttevredenheid, betrokkenheid leiding. Nu ook aandacht voor management van kansen en risico’s, de context van de organisatie.


De basis voor ISO 9001

Beheersing van processen staat centraal in de norm. Dit komt duidelijk tot uiting door toepassing van het model van W. Edwards Deming, de Deming-circel of PDCA-circel:

 • Plan: Stel de gewenste doelen, resultaten, werkwijze en middelen vast
 • Do: Voer de processen of activiteiten uit
 • Check: Controleer of het resultaat voldoet aan de gestelde eis
 • Act: Neem maatregelen om dichter bij het gewenste resultaat te komen

Management principes helpen organisaties te verbeteren

ISO 9001 is gebaseerd op de zeven kwaliteitsmanagement principes:

 • Klantgerichtheid
 • Leiderschap
 • Betrokkenheid van medewerkers
 • Procesbenadering
 • Verbetering
 • Besluitvorming op basis van feiten
 • Relatiemanagement (win-win)

 

Wij van OKAM helpen u graag met het opzetten en invoeren plus certificeren van een praktisch ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem.

 neem contact met ons op