Managementsystemen bouwen is een, invoeren twee. OKAM heeft met het opzetten, inrichten en implementeren van een integraal ISO-managementsysteem veel ervaring en past modern webbased gereedschap toe, waar u na invoering zelf mee verder kunt.

Maatwerk op basis van standaard modulen

Het bouwen van een ISO- en/of VCA-managementsysteem is altijd maatwerk. Maatwerk gebaseerd op standaard modulen plus wat uw organisatie al in gebruik heeft. Dit resulteert in een op maat geschreven werkend managementsysteem, specifiek voor uw organisatie.

Basis en vertrekpunt

De context van uw organisatie, samen met uw missie en visie, het beleid met de doelstellingen aangevuld met de strategie, vormen de basis voor een integraal managementsysteem. Dit is het vertrekpunt. Zo nodig werken wij dit samen met u verder uit.

Het gereedschap voor de bouw

U krijgt van ons advies welke gereedschappen in de vorm van een KAM-applicatie of softwaretool voor uw organisatie geschikt zijn. Wij hebben nauwe relaties met leveranciers van ondersteunende softwareproducten op het gebied van kwaliteit- arbo- en milieumanagement.

De bouwstappen met mijlpalen

We onderscheiden bij het bouwen een aantal stappen:

 • Inventarisatie (interviews)
 • Risicoanalyse
 • Uitwerken bedrijfsprocessen
 • Inrichting documentatie
 • Inrichting meldingen en beoordelingen, actiebeheer en managementinformatie
 • Oplevering managementsysteem

U kunt dit proces van inventarisatie tot en met oplevering meer of minder aan ons uitbesteden. Prima als u of uw medewerkers dit zelf onder begeleiding willen uitvoeren.

Implementeren managementsysteem

Onze praktijkgerichte aanpak stimuleert de zelfwerkzaamheid. Wij begeleiden u bij het invoeren van het managementsysteem in uw organisatie. Dit is teamwork met als basis Plan Do Check Act (PDCA)..
De implementatie doen we in drie stappen:

 • Fase 1 PDCA – stapsgewijze invoer afgesloten door uitgebreide interne audit
 • Fase 2 PDCA – optimalisatie afgesloten door korte interne audit
 • Management Review (directiebeoordeling)

In de eerste fase voeren we het managementsysteem stapsgewijze in. Hierbij hanteren we Plan-Do-Check-ACT ( PDCA ). Op basis van de praktijkervaring verbeteren we het managementsysteem. Aan het eind van de eerste fase houden we audits om te kijken of het systeem zoals we met elkaar hebben opgezet, goed werkt en of er verbeteringen gewenst zijn. Deze verbeteringen worden in het managementsysteem opgenomen.

In de tweede fase doorlopen we de PDCA-cyclus nog een keer. We zien dan of het systeem na de aanpassingen goed werkt en voldoende is geoptimaliseerd. De bevindingen uit de audits bespreken we en bij goedkeur verwerken we deze in het managementsysteem.

Tenslotte houden we met het Management Team de management review voor oplevering. Eventuele gewenste aanpassingen worden doorgevoerd op basis van PDCA.

Certificeren

Gaat u een stap verder dan compliancy? Dan volgt als afronding de certificering. Wij begeleiden u bij dit proces van a tot z:

 • Vooronderzoek door CI
 • Certificatie audit CI
 • Eventuele nazorg

Als kroon op het werk ontvangt u het beoogde certificaat!
Wij begeleiden u tot en met het behalen van het certificaat of certificaten. Begeleiding met garantie op succes! Meer informatie treft u aan op de pagina Certificeren

Laten we de mogelijkheden voor het opzetten en implementeren bespreken; maak nu een afspraak!