Implementeren

Implementeren managementsysteem

Onze praktijkgerichte aanpak stimuleert de zelfwerkzaamheid. Wij begeleiden u bij het invoeren van het managementsysteem in uw organisatie. Dit is teamwork.

De implementatie doen we in drie stappen:

  • Fase 1 PDCA
  • Fase 2 PDCA
  • Management Review

In de eerste fase voeren we het managementsysteem stapsgewijze in. Hierbij hanteren we Plan-Do-Check-ACT ( PDCA ). Op basis van de praktijkervaring verbeteren we het managementsysteem. Aan het eind van de eerste fase houden we audits om te kijken of het systeem zoals we met elkaar hebben opgezet, goed werkt en of er verbeteringen gewenst zijn. Deze verbeteringen worden in het managementsysteem opgenomen.

In de tweede fase doorlopen we de PDCA cyclus nog een keer. We zien dan of het systeem na de aanpassingen goed werkt en voldoende is geoptimaliseerd. De bevindingen uit de audits bespreken we en bij goedkeur verwerken we deze in het managementsysteem. 

Tenslotte houden we met het Management Team de  management review voor oplevering. Eventuele gewenste aanpassingen worden doorgevoerd op basis van PDCA.