ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. Hoewel: het milieu kunnen we niet managen, de organisatie wel. En zodanig dat het rendement van de organisatie verbetert en de impact op het milieu zo min mogelijk belastend is. Niet voor niets dus milieumanagement. Daarmee geven we aan dat procesbeheersing een vereiste is en continu verbeteren een voorwaarde.

Wat houdt ISO 14001 in?

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. Hoewel: het milieu kunnen we niet managen, de organisatie wel. En zodanig dat het rendement van de organisatie verbetert en de impact op het milieu zo min mogelijk belastend is. Niet voor niets dus milieumanagement. Daarmee geven we aan dat procesbeheersing een vereiste is en continu verbeteren een voorwaarde.

Met een ISO 14001-certificaat toont u aan dat uw bedrijf actief maatregelen neemt om de impact op het milieu te beperken. Veelal is dit certificaat of compliancy ook vereist in tenders en aanbestedingen.

Ook hier gaat het niet om het registreren op zich en het afvinken van lijstjes. Doel is het streven naar een goede beheersing van de bedrijfsprocessen, in het bijzonder die processen die direct of indirect impact hebben op het milieu. En niet alleen beheersen maar juist ook het verbeteren in combinatie met het verminderen van de milieubelasting!

Doel milieumanagementsysteem

 1. Het milieu beschermen door het voorkomen of tegen gaan van nadelige milieueffecten
 2. Het tegengaan van het risico op nadelige gevolgen van milieuomstandigheden op de organisatie
 3. De organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving
 4. Verbeteren van de milieuprestaties
 5. Producten en diensten van de organisatie ontwikkelen en produceren vanuit het levenscyclusperspectief
 6. Operationele en financiële voordelen door versterking van de marktpositie door milieu gestuurde innovaties

De aard van de activiteiten, producten en diensten, bepalen de mate van gedetailleerdheid en complexiteit van het milieumanagementsysteem. Daarnaast speelt de context van de organisatie mee, deze bepaalt mede de compliance verplichtingen. Maatwerk dus.

Voordelen ISO 14001

 • Inzicht in milieuaspecten en mogelijkheden tot verbeteren
 • Inzicht in wensen van klanten t.a.v. milieuprestaties
 • Bewustzijn en gedrag op milieugebied van medewerkers bevorderen
 • Grip op milieubeleid, inzicht in wettelijke eisen en naleving
 • Besparingen en innovaties
 • Voorkomen en beheersen van milieu-incidenten
 • Onderscheidend in de markt (MVO)
Tijd om uw stappen in beheersen van de milieuaspecten en beperken van milieueffecten binnen uw organisatie aantoonbaar te maken; maak nu een afspraak!