ISO 14001 Milieumanagement

Wat houdt ISO 14001 in?

ISO 14001 is een milieumanagementsysteem. Hoewel: het milieu kunnen we niet managen, de organisatie wel. En zodanig dat het rendement van de organisatie verbetert en de impact op het milieu zo min mogelijk belastend is. Niet voor niets dus milieumanagement. Daarmee geven we aan dat procesbeheersing een vereiste is en dat continu verbeteren een voorwaarde is.

Ook hier gaat het niet om het registreren op zich en het afvinken van lijstjes. Doel is het streven naar een goede beheersing van de bedrijfsprocessen, in het bijzonder die processen die direct of indirect impact hebben op het milieu. En niet alleen beheersen maar juist ook het verbeteren in combinatie met het verminderen van de milieubelasting!

De basis voor ISO 14001

Beheersing van de milieu-aspecten staat centraal in de norm. Dit komt duidelijk tot uiting door toepassing van het model van W. Edwards Deming, de Deming-circel of PDCA-circel:

  • Plan: Stel de gewenste doelen, resultaten, werkwijze en middelen vast
  • Do: Voer de processen of activiteiten uit
  • Check: Controleer of het resultaat voldoet aan de gestelde eis
  • Act: Neem maatregelen om dichter bij het gewenste resultaat te komen

Doel van ISO 14001 als milieumanagementsysteem

  • het milieu beschermen door het voorkomen of tegen gaan van nadelige milieueffecten
  • het tegengaan van het risico op nadelige gevolgen van milieuomstandigheden op de organisatie 
  • de organisatie te ondersteunen bij het voldoen aan wet- en regelgeving
  • verbeteren van de milieuprestaties
  • producten en diensten van de organisatie ontwikkelen en produceren vanuit het levenscyclusperspectief
  • operationele en financiële voordelen door versterking van de marktpositie door milieu gestuurde innovaties

De aard van de activiteiten, producten en diensten, bepalen de mate van gedetailleerdheid en complexiteit van het milieumanagementsysteem. Daarnaast speelt de context van de organisatie mee, deze bepaalt mede de compliance verplichtingen. Maatwerk dus.