Ook een managementsysteem voor Kwaliteit Arbo Milieu ( KAM ), zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en andere behoeft onderhoud. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u het geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Wij van OKAM staan u graag met raad en daad terzijde.

Wat houdt het onderhoud in?

 • Documentatie actueel houden
 • Verbeteringen doorvoeren in managementsysteem
 • Auditeren: auditplan, uitvoeren audits, rapportage
 • Monitoring afhandeling meldingen beoordelingen
 • Beheer van acties
 • Opstellen periodieke management review

Voordelen uitbesteden:

 • Flexibele inzet op afroep
 • Efficiënt (kennis en ervaring diverse branches)
 • Objectieve kijk, ‘stok achter de deur’ (buitenstaander)
 • Begeleiding bij externe audit certificerende instelling
 • Begeleiding hercertificatie
 • Assistentie en back-up bij drukte of calamiteiten

Vormen van KAM-onderhoudsservice ISO en VCA

OKAM ondersteunt bedrijven in het MKB bij het in standhouden van hun Kwaliteitsmanagement, Arbomanagement, Milieumanagement of integraal KAM-managementsysteem.

De ondersteuning verlenen we op ad-hoc basis of in abonnementsvorm. U als opdrachtgever kiest de door u gewenste vorm en omvang van ondersteuning. Wij bieden u flexibiliteit.

 • Op afroep: op basis van nacalculatie
 • Abonnementsvorm: OKAM-strippenkaart
 • Fixed price: na intake

Strippenkaart abonnementen:

 • OKAM REGIO strippenkaart – 40 uur (speciaal abonnementstarief voor onderhoud) afname per dagdeel, minimaal 3 uur
 • OKAM NL strippenkaart – 40 uur (speciaal abonnementstarief voor onderhoud) afname per dag, minimaal 6 uur

Voordelen strippenkaart abonnement:

 • Een voordelig tarief
 • U bent verzekerd van structurele begeleiding
 • Flexibele inzet gewaarborgd
 • Inhoudelijke vragen die u tussendoor stelt en die wij vlot kunnen beantwoorden beschouwen wij als service.
 • U heeft daarnaast als vaste klant voorrang bij ondersteuningsverzoeken.
Tijd voor onderhoud van uw managementsysteem en/of assistentie; contacteer ons voor de mogelijkheden!