Onderhouden

Onderhoud managementsysteem?

Ook een managementsysteem voor Kwaliteit Arbo Milieu ( KAM ), zoals ISO 9001, ISO 14001, VCA en andere behoeft onderhoud. U kunt dit zelf doen. Ook kunt u het geheel of gedeeltelijk uitbesteden. Wij van OKAM staan u met graag met raad en daad terzijde.

 • documentatie actueel houden
 • verbeteringen doorvoeren in managementsysteem
 • auditplan, uitvoeren audits, rapportage
 • afhandeling registraties en meldingen
 • beheer van acties
 • opstellen periodieke management review

Voordelen uitbesteden:

 • flexibele inzet op afroep
 • efficiënt (kennis en ervaring diverse branches)
 • objectieve kijk (buitenstaander)
 • begeleiding bij audits certificerende instellingen
 • assistentie en back-up bij drukte of calamiteiten

Vormen van KAM onderhoudsservice ISO en VCA

OKAM ondersteunt bedrijven in het MKB bij het in standhouden van hun Kwaliteitsmanagement, Arbomanagement, Milieumanagement of integraal KAM managementsysteem.

De ondersteuning verlenen we op ad-hoc basis of in abonnementsvorm. U als opdrachtgever kiest de door u gewenste vorm en omvang van ondersteuning.  Wij bieden u flexibiliteit.

 • op basis van nacalculatie op afroep
 • abonnementsvorm: OKAM strippenkaart

Strippenkaart abonnementen
 • OKAM REGIO strippenkaart  – 40 uur (speciaal abonnementstarief voor onderhoud)
  afname per dagdeel, minimaal 3 uur
 • OKAM NL strippenkaart  – 40 uur (speciaal abonnementstarief voor onderhoud)
  afname per dag, minimaal 6 uur
      
Voordelen strippenkaart abonnement:
 • een voordelig tarief
 • u bent verzekerd van begeleiding
 • flexibele inzet gewaarborgd
 • inhoudelijke vragen die u tussendoor stelt en die wij vlot kunnen beantwoorden beschouwen wij als service.
 • oplossingen die wij u zo ter hand kunnen stellen bieden wij kosteloos aan.
 • u heeft daarnaast als vaste klant voorrang bij ondersteuningsverzoeken.

 

Strippenkaart onderhoud

Action Changes Things
OKAM strippenkaart