ARBOMANAGEMENT

ARBO & Veiligheid

Er zijn meerdere methoden om veiligheid, gezondheid en welzijn binnen uw organisatie te bevorderen en te borgen.
Mooi, maar welke is voor ons geschikt? Wij maken u graag wegwijs en staan u met raad en daad bij. Hierbij schakelen wij zo nodig specialisten in op deelgebieden.

VCA* en VCA **

VCA (VGM Checklist voor Aannemer) is in Nederland en België de standaard voor de beoordeling van het veiligheidssysteem van aannemers/toeleveranciers  door opdrachtgevers in de bouw en industrie. Het is opgezet in de vorm van een vragenlijst over Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).
VCA is er in vier smaken:

 • VCA * – gericht op beheersing VGM tijdens uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer
 • VCA ** – idem,  plus het functioneren van een VGM structuur; beleid, organisatie, verbetermanagement
 • VCA Petrochemie – boven op VCA ** specifieke eisen voor de petrochemie
 • VCU – speciaal voor de uitzendbureaus en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico.

Voordelen VCA certificaat:

 • terugdringing van ziekteverzuim door ongevallen
 • risicoherkenning en beheersing
 • reductie van incidenten
 • voldoen aan minimale eisen opdrachtgevers
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen arbo-wet
 • gunningsvoordeel bij aanbestedingen
 • opstap naar OHSAS 18001

 

ISO 45001 ( voorheen OHSAS 18001 )

ISO 45001 is de norm die het kader aangeeft hoe organisaties de arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid goed kunnen regelen. Internationaal toepasbaar en erkend.
U toont hiermee aan bij uw opdrachtgevers, de inspectie SZW  en andere instanties dat in uw organisatie gezondheid en veiligheid goed zijn geregeld. Uw organisatie voldoet aan nationale en internationale wet- en regelgeving. Structureel is er aandacht voor inventarisatie van de risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen Bovendien zijn uw medewerkers alert op veiligheidsaspecten en gericht op het lering trekken uit de praktijk.

 

Voordelen managementsysteem op basis van  ISO 45001

 • voldoen aan eisen van (internationale) opdrachtgevers
 • bij aanbestedingen een gunningsvoordeel
 • reductie ziekteverzuim
 • vermindering van ongevallen en incidenten
 • inzicht in prestaties op het gebied van arbo