KWALITEITSMANAGEMENT

Tijd voor kwaliteitsmanagement gebaseerd op ISO 9001?

Op een gegeven moment komen organisaties op het punt dat het ontbreken van meer structuur als een remmende factor gaat functioneren. Met name bij groei van de organisatie in de breedte en/of in de diepte zien we dit optreden. Wie doet nu wat en hoe?
Het meedingen in (openbare) aanbestedingen en tenders vormt ook een aanleiding. Opdrachtgevers eisen dat u als leverancier voldoet aan ISO normen. Om dat aan te tonen is certificering wel zo gemakkelijk.
Herkenbaar? Lees dan verder.

Meer helderheid in bedrijfsvoering

De ISO 9001 norm geeft een kader en goede handvatten om de bedrijfsvoering in uw organisatie meer inzichtelijk te maken en de bedrijfsprocessen nog beter op elkaar te laten aansluiten. Als in een vloeiende stroming alles in één keer goed doen. Wie wil dat niet? Kostenbesparing en ruimte voor meer productie in dezelfde tijd.

Pragmatisch insteken

Dat kan. Niet met een bureaucratische benadering vanuit de norm. Wel met een praktische kijk vanuit de organisatie. Zo zet je een  praktisch en dus effectief managementsysteem op: wat hebben we al, wat doen we goed, wat kan beter, wat heeft geen toegevoegde waarde en kunnen we strippen. Vooral: wat kan nog slimmer. Zo kijken we samen met u naar kwaliteitsmanagement.

Wat het u oplevert

 • Helderheid en structuur in bedrijfsvoering
 • Werkwijze binnen gehele organisatie transparant
 • Kennisborging
 • Hogere medewerkerstevredenheid
 • Betere doorstroming
 • Verkorting van doorlooptijden
 • Schrappen van overbodige handelingen
 • Beheersing risico’s
 • Kwaliteitsverbetering
 • Vermindering van faalkosten
 • Hogere klanttevredenheid