MVO aantoonbaar de opties

MVO2ACT zelfverklaring

De MVO zelfverklaring MVO2ACT is een prima hulpmiddel om uw MVO ambitie, doelstellingen en resultaten uit te werken en aantoonbaar te maken. MVO2ACT is de methode die OKAM heeft ontwikkeld om kleine organisaties de mogelijkheid te bieden om tegen geringe kosten MVO aantoonbaar te maken door middel van een door OKAM beoordeelde verklaring. Ook interessant voor eenmanszaken.

 meer info over zelfverklaring MVO2ACT

 

MVO Wijzer verklaring / certificaat

De MVO Wijzer, een praktische methode om uw MVO inspanningen aantoonbaar te maken, is een initiatief van stichting De MVO-Wijzer.
De internationale ISO 26000 ‘richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties’ is als norm ontwikkeld om organisatie hierin te ondersteunen. De MVO-Wijzer heeft deze richtlijn vertaald voor het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Het is een pragmatisch instrument waarmee u een MVO-nulmeting, MVO-zelfevaluatie en/ of een MVO-Certificering kunt uitvoeren. Dit stelt uw organisatie in staat om de MVO ambitie, doelstellingen en resultaten inzichtelijk te krijgen en aantoonbaar te maken door middel van een uitgereikte verklaring of certificaat. OKAM is partner en gerechtigd u te begeleiden en de MVO-Wijzer verklaring uit te reiken.

 meer info over de MVO-Wijzer verklaring en ceritifcaat

 

MVO Prestatieladder certificaat

MVO Prestatieladder is een uitstekend middel voor organisaties die de aandacht voor de maatschappij integreren willen in hun bedrijfsvoering. Het maakt uw ambitie, inspanningen en de MVO prestaties aantoonbaar en transparant. U geeft hiermee naar uw klanten en andere belanghebbenden een duidelijk signaal dat u het maatschappelijk welzijn echt serieus neemt.
OKAM begeleidt u opzet tot en met certificering.

 meer info over de MVO Prestatieladder