Transitie ISO versie 2015

Transitie ISO: ISO 9001: 2008 en ISO 14001:2008 naar versie 2015

De nieuwe norm is ten goede veranderd. Binding met de doelstelling en strategie van de organisatie.
Van ‘papieren tijger’ naar hulpmiddel voor de bedrijfsvoering.

In onze aanpak nemen we uw organisatie als uitgangspunt.

Stappenplan transitie ISO 2015

Het stappenplan voor de transitie:

  • Beoordeling bestaande managementsysteem d.m.v. GAP-analyse
  • Planning en kostenindicatie transitie-traject
  • Contextanalyse (belanghebbenden intern en extern in kaart brengen)
  • Kansen- en risicoanalyse uitvoeren (risicomanagement)
  • Scherpstellen beleid en doelstellingen (strategie vertalen naar operationele praktijk)
  • Documentatie managementsysteem bijwerken/optimaliseren
  • Implementeren in organisatie
  • Intern auditprogramma uitvoeren
  • Beoordeling door directie en management
  • Certificering door Certificerende Instantie.