Certificeren

Waarom certificeren?

Vraagt u zich af: moet ik wel of niet certificeren? Een goed werkend managementsysteem daar gaat het toch om. Is certificatie dan wel nodig? Het wel of niet certificeren van een kwaliteitssysteem is een dilemma. Er zijn behoorlijke kosten aan verbonden. 
Veelal zijn er twee motieven om te certificeren: om tegemoet te komen aan een externe vraag van uw opdrachtgever, of vanuit een interne behoefte of drive. In de praktijk speelt vaak een combinatie van beide motieven. Eén ding is zeker: wie uitsluitend certificeert om commerciële redenen, laat kansen liggen. Iedere organisatie kan er als stimulans voor de bedrijfsvoering zoveel méér profijt van krijgen. 
Laten we eens op de rij zetten wat het u oplevert:

Wat levert certificeren op?

Dit is één van de eerste vragen bij investeringen. Ook bij de beslissing om te gaan certificeren voor ISO 9001, ISO 14001, VCA, of welke norm dan ook, is het vanzelfsprekend om in kaart te brengen wat de voordelen voor uw organisatie zijn. Meerwaarde van certificeren:

  • commercieel: vertrouwen, aantoonbaarheid niveau door certificaat
  • objectieve toetsing: feedback voorkomt bedrijfsblindheid
  • continu verbeterproces: aanjager en stok achter de deur

De genoemde zaken vormen de meerwaarde boven de voordelen die een werkend managementsysteem al oplevert.

Hoe gaat certificeren?

Certificerende instelling

Certificatie wordt uitgevoerd door een Certificerende Instelling ( CI ). Dat zijn instellingen die door de Raad van Accreditatie ( RvA ) goedgekeurd zijn om de certificatie uit te voeren.
Enkele namen: TÜV Nederland, Lloyd’s Register, Bureau Veritas,  DNV.

Certificatie stappen

Er vindt eerst een vooronderzoek plaats, de zogenoemde documentatie-audit. Vervolgens zal een praktijktoetsing plaatsvinden, de certificatie-audit.
De bevindingen van de CI vormen de basis voor de toekenning van het certificaat.

Geldigheidsduur certificaat

Een certificaat kent een geldigheidsduur. De geldigheidsduur van een certificaat is in de meeste gevallen 3 jaar, gerekend vanaf de datum van afgifte.
Jaarlijks vindt er een tussentijds onderzoek plaats, een follow-up audit.  Na 3 jaar is een complete herbeoordeling aan de orde, de hercertificatie.

Begeleiden certificeren

Wij begeleiden u graag gedurende de certificering, hercertificering en tussentijdse onderzoeken voor ISO managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001 ook voor certificering VCA* en VCA **.

 

Wat kost certificeren?

De kosten van het certificeringsproces zijn sterk afhankelijk van twee factoren:

  • de complexiteit en omvang van uw organisatie
  • de keuze welke certificerende instelling (CI) we inschakelen

Wij helpen u graag een keuze te maken op basis van uw wensen en de verwachtingen in uw branche en keten(s) waarbinnen u opereert.

 

 

Certificeren
Teamwork

Certificerende instellingen

tuvnl_logo

 

bureauveritas_logo

 

lrqa_logo

 

dnvgl_logo