NEN stelt normen mbt Coronavirus vrij beschikbaarNEN connect

Normen mbt Coronavirus op de NEN CONNECT website:
Normen voor persoonlijke beschermingsmiddelen, medische hulpmiddelen, business continuity management en crisismanagement.

Na (gratis) registratie (met valide e-mailadres en naam) in NEN Connect kun je de volgende normen mbt Coronavirus tijdelijk voor eigen gebruik inzien.

 

Normen mbt Coronavirus

  • Ademhalingsbeschermingsmiddelen
  • Beschermende kleding
  • Chirurgische kleding, afdekmateriaal en handschoenen
  • Business Continuity Management en Crisismanagement
  • Medische hulpmiddelen

 

Dienstverlening OKAM tijdens COVID-19 pandemie: