Rijssen,  maart 2020

 

“Het coronavirus houdt ons in de greep”.

Vanaf eind vorige week zijn ook wij selectief in de begeleidings- en ondersteuningssessies.

Groepssessies, met meer dan drie personen, worden voorlopig niet gehouden en/of bijgewoond.
In klein comité kan wat ons betreft begeleiding en ondersteuning op locatie vooralsnog doorgang vinden.
Dit uiteraard onder voorwaarde dat deelnemers vrij zijn van ziekteverschijnselen en de beschikbare ‘vergaderruimte’ voldoende waarborgen biedt.

Auditeren vindt alleen doorgang indien presentatieapparatuur beschikbaar is en op deze wijze de te auditeren zaken grotendeels verifieerbaar zijn.

Het geven van workshops en ISO2ACT trainingen voor groepen op locatie wordt voor de eerstkomende weken stopgezet.
Hierin zullen wij handelen in overeenstemming met de adviezen van het RIVM.

Om een deel van onze activiteiten te kunnen faciliteren zijn wij op dit moment aan het onderzoeken welke webinar-software en overige communicatietools naast b.v. MS Teams, voor klanten met Office 365, ingezet kunnen worden.

Wij komen zo goed mogelijk, in onderling overleg, onze afspraken na en houden contact.
Tot slot wensen wij allen het beste in deze uitzonderlijke omstandigheden.

 

Henny Oberink

OKAM adviesbureau